Basic Directions and Compass Points in Shona Language

General Basic Directions and Compass Points in Shona Language

As you may already know there are four basic and primary compass points which are listed below and in addition, I will adjoin a Shona meaning right next to them:
 • North — Mawodzanyemba or Maodzanyemba
 • East — Mabvazuva, Kumabudezuva or Mabvirazuva
 • South — Chamhembe
 • West — Madokero or Mavirira

Example Usage #1:
The enemies are coming from the north — "Vavengi vari kuuya kubva kumaodzanyemba."

The sun always rises from the east — "Igaroziva zuva rinobuda kumabvazuva."

Nex oan e fram di south side — "Mufesi uyu anobva kuchamhembe."

Mek wi guh toward de west -- "Handeyi so, takananga kumavirira."

Example Usage #2:
Person 1 — "A yuh ah traveling mahn?" → "Uri murume ari murwendo here?"

Person 2 — "I dey travel fram west fi east" → "Ndiri murwendo kubva kumavirira ndichienda kumabvirazuva."


Other Basic Directions:
 • Up — Kumusoro
 • Down — Kuzasi, Kudzasi or *Kudhaza (slang)
 • Front — Kumberi
 • Behind — Kumashure, Kumasure
 • Left — Kuruboshwe
 • Right — Kurudyi
 • Near — Pedyo or Padyo
 • Far — Kure, or *Kachana (slang)
 • Inside — Mukati
 • Outside — Panze, Kunze or *Awezi (slang)

Below Are Other Intermediate Points Of The Compass:
 • North-northeast — Mawodzanyemba akakwidza-kumabvazuva
 • Northeast — Pakati pemawodzanyemba nemabvazuva
 • East-northeast — Mabvazuva akakwidza-kumabvazuva
 • East-southeast — Mabvazuva akadziva-kumabvazuva
 • Southeast — Pakati pechamhembe nemabvazuva
 • South-southeast — Chamhembe chakadziva-kumabvazuva
 • South-southwest — Chamhembe chakadziva-kumadokero
 • Southwest — Pakati pechamhembe nemadokero
 • West-southwest — Madokero akadziva-kumadokero
 • West-northwest — Madokero akakwidza-kumadokero
 • Northwest — Pakati pemaodzanyemba nemadokero
 • North-northwest — Mawodzanyemba akakwidza-kumadokero
Author
Nolwazi Kwayedza
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources by Nolwazi Kwayedza

 • Fi
  JM Patois Fi
  his post explains what the Jamaican Patois/Creole word "myuuziom" means.
 • Confam
  NG Pidgin Confam
  This post explains what the Nigerian Pidgin English word "confam" means.
 • Myuuziom
  JM Patois Myuuziom
  This post explains what the Jumiekan Patois/Creole word "myuuziom" means.
 • Dem
  JM Patois Dem
  This post explains what the Jumiekan Patois/Creole word "dem" means.
 • Im
  NG Pidgin Im
  This post explains what the Nigerian Pidgin English word "im" means.