Shona Tsumo (Proverbs)

In this category, you will learn more about Shona tsumo (proverbs) and their meanings.
  • This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Top resources

Kare Haagari Ari Kare Munyaradzi Mafaro
An explanation of a Shona proverb "Kare Haagari Ari Kare"
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Charovedzera-Charovedzera Bveni Rakakwira Mawere Kwasviba Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Charovedzera-charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Rwaivhi Kufamba Zvishoma Asi Shungu Dziripo Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Rwaivhi Kufamba Zvishoma Asi Shungu Dziripo'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Mhanza Chironda Inotevera Akura Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Mhanza Chironda Inotevera Akura'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Majichimbochimbo Anofara Kana Gondo Rafa Ziso Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Majichimbochimbo Anofara Kana Gondo Rafa Ziso'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Mwanasikana Ndimapfumise Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Mwanasikana Ndimapfumise.'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Muchero Wesango Hauvimbwe Nawo Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Muchero wesango hauvimbwe nawo.'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Mudzimu Wemvana Kuroorwa Ikarambwa Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Mudzimu Wemvana Kuroorwa Ikarambwa.'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Kuvengana Hakupe Chinhu, Nyama Inodyiwa Yaswera Pamoto Bla Jedza
An explanation of the Shona proverb 'Kuvengana Hakupe Chinhu, Nyama Inodyiwa Yaswera Pachoto'
0.00 star(s) 0 ratings
Updated